SAK:n MERI-LAPIN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KOKOUKSET

1.1.2021

Järjestöllä on vuodessa kaksi (2) edustajiston kokousta.

Edustajiston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kokousedustajat.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut kokousvirkailijat.
 3. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
 4. Päätetään jäsenmaksun peruste, suuruus ja maksuajankohta näiden sääntöjen 4 §:n määräämällä tavalla.
 5. Valitaan parillisena vuotena paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan parillisena vuotena paikallisjärjestön hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä tai valitaan eronneeksi katsottujen tilalle uudet jäsenet toimikauden loppuun saakka.
 7. Valitaan parillisena vuotena yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö.
 8. Päätetään seuraavan edustajiston osallistumisperusteista
 9. Käsitellään hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät muut asiat

Edustajiston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kokousedustajat.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut kokousvirkailijat.  
 2. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tehdään sen aiheuttamat päätökset.  
 3. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan/tilintarkastajien antamine lausuntoineen ja vahvistetaan tilinpäätös.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai päätetään tilikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.  
 5. Todetaan toimintavuoden aikana liittyneet jäsenosastot.  
 6. Käsitellään järjestäytymiskehitys toimialueella.  
 7. Päätetään seuraavan edustajiston osallistumisperusteista 
 8. Käsitellään hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät muut asiat.  

Edustajiston kokouksille tarkoitetut jäsenyhdistysten esitykset on toimitettava kirjallisina paikallisjärjestön hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.               

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

 

SAK:N MERI-LAPIN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY