Yhteystiedot

SAK:n Kemin paikallisjärjestö ry

Jouni   Kurttio                                       Teija Mustonen                                           
puheenjohtaja                                      sihteeri  
                                                                         

jouni.kurttio@gmail.com                       mustonen.teija@hotmail.com

Mauri Blomster

taloudenhoitaja 

p. 044 3099 175 

mauri.blomster@live.fi

HALLITUS

VARSINAISET JÄSENET:

  Teija Mustonen; AKT, Sihteri 

                                         Juha-Matti Tervo; PAM 050

                                         Esa Pekkarinen; PAU

                                         Reima Halme; Paperi

                                         Tommi Sauvolainen; TEOL

                                         Turkka Sunnari: TEOL 

                                         Toni Keränen; TEOL

                                         Asko Sanaksenaho: TEOL

                                         Matti Lukkarila; SMU

 

VARA JÄSENET:

                                     Annika Leinonen; PAM 050

                                    Jani Buska: Paperi

                                     Piia Ollila; JHL-52

                                    Jari Kallio: AKT

                                     Lea Törmänen: PAM 050

                                     Minna Karhu: PAM 050

                                    Timo Haapakoski: AKT                                                    

                                     Outi Korvela JHL-52

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SAK:n Meri-Lapin paikallisjärjestö ry

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään omien hallintoelinten toimintaa varten, järjestön jäsenjärjestöille tapahtuvaa palvelutoimintaa varten ja järjestön jäsenlehden ja tiedotteiden julkaisemista varten.

3. Rekisteröidyt ryhmät

omien jäsenten nimet ja osoitteet ja kotipaikka

omien luottamuselinten jäsenten nimet ja osoitteet ja kotipaikka

jäsenjärjestöjen eri toimintoja varten ilmoittamien yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet

jäsenjärjestöjen ilmoittamien henkilöiden nimet ja osoitteet, lehtien ja tiedotteiden saajiksi 

yhteistyökumppaneiden ilmoittamien yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet

juhlien ym. tilaisuuksien kutsuvieraiden nimet ja osoitteet

4. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisilla. 

Osoitteita voidaan kuitenkin käyttää; 

järjestön omissa arpajaisissa 

muissa omissa markkinointikampanjoissa 

järjestön jonkin yhteistyökumppanin markkinointikampanjoissa

lehden ja tiedotteiden osoiterekisteri voidaan luovuttaa postitusta varten postittajan haltuun.

5. Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa osoiterekisterin hoitajan hallussa.Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

Ota yhteyttä