Yhteystiedot

SAK:n Kemin paikallisjärjestö ry

Matti Luukkonen                                  Teija Mustonen                                           
puheenjohtaja                                      sihteeri  
p. 040 5177 226                                                                         

matti.luukkonen@pp6.inet.fi                mustonen.teija@hotmail.com

Mauri Blomster

taloudenhoitaja 

p. 044 3099 175 

mauri.blomster@live.fi

HALLITUS

VARSINAISET JÄSENET:

Teija Mustonen; AKT, Sihteri, Jouni Kurttio; TEOL VPJ

Juha-Matti Tervo; PAM 050, Esa Pekkarinen; PAU

Reima Halme; Paperi, Tommi Sauvolainen; TEOL

Turkka Sunnari: TEOL, Toni Keränen; TEOL

Asko Sanaksenaho: TEOL, Matti Lukkarila; SMU

 

VARA JÄSENET:

Annika Leinonen; PAM 050, Jani Buska: Paperi

Piia Ollila; JHL-52, Jari Kallio: AKT

Lea Törmänen: PAM 050, Minna Karhu: PAM 050

Timo Haapakoski: AKT, Outi Korvela JHL-52

 

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SAK:n Meri-Lapin paikallisjärjestö ry

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään omien hallintoelinten toimintaa varten, järjestön jäsenjärjestöille tapahtuvaa palvelutoimintaa varten ja järjestön jäsenlehden ja tiedotteiden julkaisemista varten.

3. Rekisteröidyt ryhmät

omien jäsenten nimet ja osoitteet ja kotipaikka

omien luottamuselinten jäsenten nimet ja osoitteet ja kotipaikka

jäsenjärjestöjen eri toimintoja varten ilmoittamien yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet

jäsenjärjestöjen ilmoittamien henkilöiden nimet ja osoitteet, lehtien ja tiedotteiden saajiksi 

yhteistyökumppaneiden ilmoittamien yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet

juhlien ym. tilaisuuksien kutsuvieraiden nimet ja osoitteet

4. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisilla. 

Osoitteita voidaan kuitenkin käyttää; 

järjestön omissa arpajaisissa 

muissa omissa markkinointikampanjoissa 

järjestön jonkin yhteistyökumppanin markkinointikampanjoissa

lehden ja tiedotteiden osoiterekisteri voidaan luovuttaa postitusta varten postittajan haltuun.

5. Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa osoiterekisterin hoitajan hallussa.Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

Ota yhteyttä